Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

ADHD w związku: Jak budować zdrową i szczęśliwą relację pomimo trudności

ADHD, czyli zaburzenie deficytu uwagi z hiperaktywnością, może stanowić istotne wyzwanie dla relacji partnerskich. Osoby z ADHD często doświadczają trudności z koncentracją, impulsywnością oraz organizacją, co może prowadzić do napięć i konfliktów w związku. Jakie są najczęstsze sposoby, w jakie ADHD wpływa negatywnie na relacje, i jakie techniki można zastosować, aby sobie je ułatwić?


Jak ADD/ADHD wpływa niekorzystnie na związki?

Istnieją cztery obszary w których ADHD wpływa niekorzystnie na związki: 

 1. IMPULSYWNOŚĆ I TRUDNOŚCI W KONTROLOWANIU EMOCJI
  Są to częste problemy, które mogą znacząco wpływać na relacje partnerskie. Oto sposób, w jaki te problemy mogą prowadzić do konfliktów i utrudniać utrzymanie satysfakcjonującej relacji:
 2. Impulsywność w reakcjach: Osoby dorosłe z ADHD mogą często reagować impulsywnie na sytuacje, co może prowadzić do konfliktów w związku. Bez zastanowienia się mogą podejmować działania lub wypowiadać słowa, które mogą być krzywdzące dla partnera, co może wywoływać napięcia i kłótnie.
 3. Trudności w kontrolowaniu emocji: Osoby dorosłe z ADHD mogą mieć trudności w regulowaniu swoich emocji, co może prowadzić do niestabilności emocjonalnej w związku. Mogą doświadczać gwałtownych zmian nastroju lub przeżywać emocje w sposób nadmierny lub nieproporcjonalny do sytuacji, co może być trudne dla partnera i prowadzić do konfliktów.
 4. Trudności w skupieniu się podczas rozmowy: (partnerskiej, towarzyskiej lub zawodowej), ze skłonnością do zamyślania się, przerywania, gubienia/zmieniania wątku rozmowy. To z kolei może prowadzić do konfliktów/napięć w związku; do bycia postrzeganym jako arogancki, niekulturalny oraz do problemów w pracy.
 5. Poszukiwanie ekscytacji i szybkie „nudzenia się”: Potrzeba ta prowadzi osobę z ADHD do uprawiania ryzykownych/ekstremalnych sportów (z potencjalnymi urazami/kontuzjami), do ryzykownej jazdy samochodem, utraty kontroli nad „imprezowaniem” i używania substancji psychoaktywnych. Ale też może to negatywnie wpływać na wykonywanie zadań, które (nawet jeśli początkowo były ekscytujące) szybko stają się nudne i pojawia się potrzeba by „znaleźć coś nowego”.
 6. Nadwrażliwość na krytykę i odrzucenie: RSD, czyli nadwrażliwość na krytykę i odrzucenie, jest często towarzyszącym ADHD u dorosłych. Osoby te mogą bardzo boleśnie reagować na krytykę lub odrzucenie, co może prowadzić do konfliktów i napięć w związku. Partnerzy muszą być świadomi tych reakcji i starannie dobierać słowa, aby uniknąć wywoływania negatywnych emocji.
 7. Stres i depresja: Osoby dorosłe z tym zaburzeniem mogą być bardziej podatne na stres i depresję. Te emocjonalne obciążenia mogą wpływać na relacje partnerskie, prowadząc do napięć, braku zrozumienia i utrudniając utrzymanie satysfakcjonującej relacji. Partnerzy muszą być gotowi na wsparcie i zrozumienie, aby pomóc osobie z ADHD radzić sobie z tymi trudnościami emocjonalnymi.
 8. PROBLEMY ORGANIZACYJNE
  Są to najbardziej powszechne problemy u osób z ADHD i mogą znacząco wpływać na ich związki partnerskie. Oto, w jaki sposób te problemy mogą wpływać na relacje:
 9. Zapominanie o ważnych wydarzeniach: Osoby te, często mają trudności z zapamiętywaniem ważnych dat i obietnic, co może prowadzić do sytuacji, w których partnerzy czują się zaniedbani i niekochani. Zapominanie o rocznicach, urodzinach czy ważnych wydarzeniach może wywoływać uczucie niedocenienia u drugiej osoby i negatywnie wpływać na atmosferę w związku. Stałe przypominanie o istotności tych wydarzeń może stać się źródłem frustracji dla partnera.
 10. Trudności z dotrzymywaniem obietnic i terminów: Nawet jeśli osoby z ADHD mają najlepsze zamiary, mogą mieć problem z dotrzymaniem swoich obietnic i terminów. To może prowadzić do frustracji i niezrozumienia ze strony partnera, który może czuć się oszukany lub niedotrzymany w umówionych sprawach. Brak pewności co do tego, czy osoba z ADHD dotrzyma danego słowa, może powodować napięcia i nieufność w związku.
 11. Prokrastynacja: Tendencja do odkładania obowiązków na później oraz spóźnianie się są również częstymi problemami. W związku partnerskim może to być szczególnie frustrujące dla drugiej osoby, zwłaszcza gdy oczekuje ona, że pewne zadania zostaną wykonane w określonym czasie. Prokrastynacja może prowadzić do napięć i konfliktów w związku, gdy partnerzy nie są w stanie znaleźć wspólnego porozumienia w kwestii terminów i obowiązków.
 • WYWOŁYWANIE KONFLIKTÓW I TRUDNOŚCI W RELACJACH INTERPERSONALNYCH
  Jest to szeroki obszar obejmujący różne zachowania i reakcje osób z ADHD, które mogą prowadzić do napięć i problemów w związkach partnerskich. Obejmuje to:
 • Poszukiwanie konfliktów i drażliwości: Osoby z ADHD często angażują się w drażliwe sytuacje i kłótnie z partnerem, co może prowadzić do ciągłych napięć i konfliktów w związku. Ich potrzeba stymulacji mózgu może sprawiać, że szukają one bodźców nawet w sytuacjach, które nie wymagają konfrontacji.
 • Zadawanie przykrości: Niska kontrola impulsów może prowadzić do wypowiadania nieprzemyślanych słów, które mogą zranić partnera i zniszczyć relację. Brak kontroli nad tym może prowadzić do poważnych problemów komunikacyjnych i braku zaufania, co może poważnie obciążyć związek.
 • Skłonność do romansów: Osoby te, mogą również mieć trudności z powstrzymaniem impulsów seksualnych, co prowadzi do nieodpowiednich zachowań i zdrady. To może znacznie obciążyć relację partnerską i prowadzić do załamania zaufania, co może mieć długoterminowe konsekwencje dla związku.
 • TRUDNOŚCI W PRACY
  Trudności w pracy osób dorosłych z ADHD mogą bezpośrednio wpływać na związek partnerski na kilka sposobów:
 • Stres w domu: Trudności w pracy, takie jak utrzymywanie stałego zatrudnienia czy zapominanie o terminach, mogą generować dużo stresu u osoby z ADHD. Ten stres może przenosić się do domu, co może prowadzić do napięć i konfliktów w związku.
 • Brak wsparcia finansowego: Jeśli osoba z ADHD ma problemy z utrzymaniem stałej pracy, może to prowadzić do trudności finansowych w związku. Brak stabilnego dochodu może generować stres i niepewność u obojga partnerów, co może obciążać relację.
 • Brak wspólnej przestrzeni czasowej: Trudności z organizacją czasu i wykonaniem zadań zawodowych, może prowadzić do konfliktów z partnerem dotyczących wspólnie spędzanego czasu. Brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym może wpływać na satysfakcję związku.
 • Nierównowaga w obowiązkach domowych: Może także to prowadzić do nierównowagi w podziale obowiązków domowych. Partner bez ADHD może czuć się zmuszony do przejęcia większej części obowiązków domowych, co może generować napięcia i frustracje w związku.
 • Napięcia w relacji: Trudności w relacjach z kolegami i przełożonymi w pracy mogą być odbiciem trudności w relacjach partnerskich. Osoba z ADHD może mieć trudności z radzeniem sobie z konfliktami i frustracjami wynikającymi z pracy, co może wpływać na dynamikę związku.

6 SPOSOBÓW, KTÓRE WSPOMOGĄ SZCZĘŚLIWY ZWIĄZEK U OSÓB Z ADHD 

Oczywiście, istnieje wiele strategii i technik, które mogą pomóc osobom z ADHD oraz ich partnerom w budowaniu zdrowych i satysfakcjonujących związków. Oto kilka sposobów, jakie można zastosować:

 1. EDUKACJA I ZROZUMIENIE: Pierwszym krokiem do zarządzania ADHD w związku jest zrozumienie samego zaburzenia. Osoby dotknięte ADHD i ich partnerzy mogą skorzystać z edukacji na temat objawów, przyczyn i sposobów radzenia sobie z ADHD. Im lepiej zrozumieją zaburzenie, tym łatwiej będzie im radzić sobie z jego skutkami w relacji.
 2. OTWARTA KOMUNIKACJA: Kluczowym elementem udanego związku z osobą z ADHD jest otwarta i uczciwa komunikacja. Partnerzy powinni rozmawiać o swoich potrzebach, oczekiwaniach i obawach. Ważne jest, aby wyrażać swoje uczucia i słuchać swojego partnera bez osądzania.
 3. STOSOWANIE TECHNIK ZARZĄDZANIA CZASEM I ORGANIZACJI: Osoby z ADHD mogą skorzystać z różnych metod zarządzania czasem, takich jak ustawianie przypomnień, tworzenie list zadań czy stosowanie kalendarzy. Korzystanie z aplikacji mobilnych lub komputerowych do ustawiania przypomnień i terminów może być skutecznym sposobem na pilnowanie zadań i obietnic. Partnerzy mogą wzajemnie się wspierać w stosowaniu tych technik i razem opracowywać strategie zarządzania codziennymi obowiązkami. Dodatkowo, metoda Pomodoro może okazać się przydatna, polegająca na podziale pracy na krótkie interwały, na przykład 25 minut pracy, po których następuje 5-minutowa przerwa. Ta technika może utrzymać skupienie i efektywność w wykonywaniu zadań. Podczas dłuższych spotkań online, osoby z ADHD mogą stosować różne strategie, np. korzystać z kolorowanek antystresowych, aby zająć ręce i skupić się na dyskusji. To może wspomagać utrzymanie koncentracji i aktywne uczestnictwo w rozmowie, przyczyniając się do lepszej komunikacji i zrozumienia w związku.
 4. AKCEPTACJA I WSPARCIE: Partnerzy osób z ADHD powinni być gotowi zaakceptować i wspierać swojego partnera w zarządzaniu zaburzeniem. Wspólne działania mające na celu poprawę zdrowia psychicznego i samopoczucia mogą umocnić więź partnerską i przynieść większą satysfakcję z relacji.
 1. TERAPIA I FARMAKOLOGIA: Skorzystanie z terapii indywidualnej lub terapii par może być pomocne w lepszym zrozumieniu i radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z ADHD w relacji. Terapia indywidualna (np. terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna, terapia dialektyczno-behawioralna i inne) i coaching, może pomóc w rozwijaniu strategii radzenia sobie z objawami oraz poprawie komunikacji z partnerem. Terapia par może natomiast wspierać partnerów w zrozumieniu i akceptacji ADHD oraz w budowaniu zdrowych wzorców komunikacji i współpracy. W leczeniu ADHD u dorosłych często stosuje się leki psychostymulujące, takie jak metylofenidat i amfetaminy, oraz atomoksetynę. Farmakoterapia powinna być ściśle monitorowana i dostosowywana przez lekarza psychiatrę. Wsparcie emocjonalne można także znaleźć w grupach wsparcia dla osób dotkniętych ADHD oraz ich partnerów. Wspólne uczestnictwo w takich grupach może pomóc w zrozumieniu własnych doświadczeń, dzieleniu się strategiami radzenia sobie oraz budowaniu więzi i wsparcia społecznego.
 2. MEDYTACJA I MINDFULNESS: czyli uważność, są technikami, które mogą być szczególnie pomocne dla osób dorosłych z ADHD i ich partnerów, przyczyniając się do redukcji stresu, poprawy komunikacji, zwiększenia empatii i wzmocnienia więzi emocjonalnej w związku.

Wspólne działania mające na celu poprawę komunikacji i zrozumienia mogą umocnić związek i przynieść większą satysfakcję z relacji partnerskiej. ADHD nie musi być przeszkodą w udanych związkach, jednak wymaga świadomości, zaangażowania i pracy nad sobą zarówno ze strony osoby z zaburzeniem, jak i jej partnera. Otwarta komunikacja, zrozumienie i akceptacja mogą być kluczowe dla budowania satysfakcjonującej relacji.