Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Prezentacja: Standardy ochrony małoletnich – nowe regulacje od 15.02.2024 r.

29,00 

Prezentacja multimedialna w Powerpoint pt: „Standardy ochrony małoletnich – nowe regulacje od 15.02.2024 r.” – zawiera 44 slajdy (możliwość spersonalizowania prezentacji za dodatkową dopłatą)

Kategoria:

Format prezentacji: PPTX

Standardy ochrony małoletnich przed przemocą w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach działających na rzecz dzieci i młodzieży

  • Obowiązki placówek oświatowych wynikające z nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w zakresie wprowadzanych standardów zapewniających dzieciom ochronę przed przemocą
  • Standardy zakres merytoryczny – obligatoryjne obowiązki wynikające z rozporządzenia w zakresie:

–  sprawdzania niekaralności pracowników w placówkach oświatowych oraz weryfikacji niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym

– rejestr zachowań niedopuszczalnych pomiędzy pracownikiem a dzieckiem

– kontrola wdrażania przepisów o Standardach Ochrony Małoletnich

  • Działania interwencyjne na rzecz dziecka doznającego przemoc:

– rozpoznanie zjawiska

– podejmowanie kroków interwencyjnych oraz naprawczych w ramach procedury Niebieska Karta

– zakres obowiązków pracowników jednostki oświatowej w zakresie przyjmowania zgłoszeń o zaobserwowanych przejawach przemocy wobec dziecka oraz podejmowanych działań w zakresie interwencji i kroków naprawczych

– zakres uprawnień i obowiązków przedstawiciela placówki oświatowej w zakresie zgłaszania rozpoznanych przypadków organom ścigania

  • Obowiązki w zakresie wdrażania standardów i odpowiedzialności prawnej dyrektora placówki oświatowej w związku z wprowadzeniem procedury zgodnych z nowymi przepisami

+ cytaty
+ komunikacja: dorosły – dziecko