Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Instrukcja obsługi poczucia wartości

Niska samoocena czy tez niskie poczucie wartości instalowane jest w nas zazwyczaj w dzieciństwie przez osoby które były dla nas ważne. Najczęściej wymienia się tutaj rodziców, dziadków i nauczycieli. W moim osobistym poczuciu niskie poczucie własnej wartości częściej dotyka niestety kobiet niż mężczyzn, co można łatwo wyjaśnić efektem patriarchalnego systemu, w którym zostaliśmy wychowani i który preferuje rozwój chłopców, pozostawiając dziewczynkom mniej „istotne” społeczne role. Nasze poczucie własnej wartości jest sterowane przez czynnik zewnętrzny – czyjąś opinię, ocenę czy zdanie na nasz temat. W ferworze życia często jednak zapominamy, że była to opinia z zewnątrz, i prędzej czy później uznajemy ją jako własną. W ten sposób budujemy własne zdanie na nasz własny temat, często nie zdając sobie sprawy, że jego pierwowzorem jest cudza opinia, a przy tym brakuje nam odwagi, by po jakimś czasie ją zweryfikować.

Jak rozwiązać problem niskiej samooceny?
Po pierwsze, trzeba uniezależnić swoje poczucie wartości od jakichkolwiek czynników zewnętrznych, a po drugie, odpowiednio własną wartość wycenić. Należy zbudować autonomiczne, wewnętrzne spójne poczucie własnej wartości coś na miarę własnego totemu wartości, który zaczyna stanowić dla nas życiowy drogowskaz. Budowanie zaś totemu wartości proponuję oprzeć na poniższych krokach:
Krok 1 Świadomość
Należy ją zbudować na dwóch fundamentach: zewnętrznym i wewnętrznym. Pierwszy z nich budujemy, odpowiadając na pytania: „czy i w jakim stopniu jesteśmy świadomi otaczającego nas świata, tego, gdzie żyjemy, oraz tego, jak żyjemy? Czy potrafimy odróżnić to, co obiektywnie, od tego, co subiektywne, i w jakim stopniu posiedliśmy te umiejętność? Czy potrafimy odróżnić fakty i oddzielić je od emocji? Czy jesteśmy świadomi tego, w jakim stopniu rozumiemy, to to co się wokół nas dzieje? „ Drugim fundamentem jest świadomość wewnętrzna odpowiedzialna za to, jak dobrze znamy siebie. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytania: „jak dobrze znamy i rozumiemy swoje zachowania, reakcje czy myśli? W jaki sposób widzimy swój rozwój, swoją otwartość na świat i poznawanie samych siebie?”. Kiedy udzielisz odpowiedzi na powyższe pytania, spisz na kartce papieru konkretne czynności, które możesz w najbliższym czasie podjąć, by zwiększyć swoją świadomość – zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Z jakich źródeł możesz skorzystać? Jakie książki przeczytać? Jakiej wiedzy ci jeszcze brakuje ?
Krok 2 Samoakceptacja
Tutaj odpowiedz sobie na pytanie, w jakim stopniu jesteś w stanie zaakceptować siebie takiego, jakim jesteś w tej właśnie chwili. Na ile potrafisz przestać stawiać sobie zarzuty, a wszelkie braki i ograniczenia potraktować nie jako zamykający jakiekolwiek możliwości wyrok do końca życia, ale jedynie jako szansę na dokonanie zmiany w obszarach na których ci zależy, na jakim poziomie przebiega teraz twoja akceptacja własnego prawa do wyrażania siebie – do robienia w życiu  tego, co chcesz robić, a nie tego, co ci powiedziano, że chcesz robić? I tutaj, podobnie jak w poprzednim punkcie, stwórz listę konkretnych czynności do wykonania, by podnieść poziom własnej akceptacji. Odpowiedz sobie na pytanie co chcesz robić by być szczęśliwym ?
Krok 3 Asertywność
Spróbuj teraz odpowiedzieć na pytanie na ile jesteś gotowy do okazania szacunku samemu sobie? Bo właśnie tak rozumiemy asertywność. To nie jest kwestia tego, czy zgadzasz się czy nie z czymś zdaniem, ale wyłącznie takiej egzystencji, by podejmowane decyzje i działania były wyrazem szacunku do nas samych – naszego czasu, preferencji, zainteresowań i wizji świata oraz swojego w nim miejsca. Na ile potrafisz odpowiedzieć komuś „nie”, uznając, że powiedzenie „tak” byłoby związane z utratą nawet najmniejszej cząstki szacunku do siebie? Ten krok zakończ stworzeniem listy konkretnych zachowań i postaw, które musisz zacząć ćwiczyć w sobie, by podnieść poziom szacunku do siebie.
Radar prawości

Na koniec chciałabym cię prosić o wnikliwe zajrzenie w swoją uczciwość, solidność i zaufanie na jakim poziomie się znajdują? Czy jesteś w swoich oczach kimś, na kim można polegać? Czy twoje słowa i czyny idą ze sobą w parze? Czy to, jak się zachowujesz i co robisz, jest spójne z tym co głosisz, jakie poglądy wyznajesz, w co wierzysz? Uwierz mi, życie z uregulowanym, zbalansowanym systemem wartości jest po prostu łatwiejsze. Stajemy się bardziej znośni dla wszechświata, najbliższego otoczenia, ale przede wszystkim dla samych

sukcesomania